Numminen Mäntsälä

Seuraa meitä

Nummisten historiaan kuuluvat kartanot ja talonpojat. Nummisten kylän ensimmäiset asukkaat  asettuivat tänne 1400- ja 1500- luvun vaihteessa.  1608 Ruotsin kuningas Kaarle  IX antoi lähes koko kylän alueen palkinnoksi ratsumestarinsa Henrik Wreden leskelle. Nummisten kartano  perustettiin vuonna 1640.  1700- luvulla kartanon nimeksi vakiintui Frugård, eli Alikartano. 1709-1912 kartano oli Nordenskiöld-suvun hallinnassa. 1964 Suomen valtio osti  tilan. Alikartano on toiminut museona vuodesta 1983 lähtien.

 Nummisten kylä ry on rekisteröity vuonna 2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Parantamalla elinkeinotoiminnan harjoittamisen toimitaedellytyksiä. Aktivoimalla kyläläisten yhteistoimintaa ja yhteishenkeä kylän yhteisten asioiden eteenpäin viennissä. Lisäämällä kyläläisten viihtyvyyttä. Kehittämällä kylän seurojen ja yhdistysten välistä yhteistoimintaa. Vaalimalla perinteitä. Yli kaksikymmentä vuotta yhdistys on toiminut näiden periaatteiden mukaan.